Tokom svih ovih godina smo uspeli da završimo brojne projekte. U nastavku je lista najvažnijih projakata iz našeg portfolia.

Webshop

Za klijenta u Kanadi smo razvili web shop sa integracijom sa internim sistemom za digital printing. Rešenje uključuje integracije sa eksternim sistemima kao što je payment processor, shipping provider itd. Tehnologija: .NET, SQL Server, Python, Angular.

Skyfish

Aplikacija za 3D prikaz lokacija koje su prethodno snimljene dronovima. Tehnologija: Angular, Python, Mongo.

Mosaic

Aplikacija za procenu kompanija i finansijeske analize. Tehnologija: React, Python, Postgres.

BIG Data Processing

Za firmu Tenthavenue smo radili BIG data processing projekat. Tehnologija: Python, Postgres.

CRM

CRM rešenje koje koriste kompanije širom sveta. Zajedno sa kolegama iz Nemačke radimo na frontend-u, dok je backend u njihovoj nadležnosti. Tehnologija: .NET, SQL Server, Angular.

Octopos

Rešenje za upravljanje poslovanjem u ugostiteljstvu i maloprodaji. Karakteriše ga velika modularnost i fleksibilnost. Više od 1000 aktivnih klijenata u Srbiji i regionu. Tehnologija: .NET, SQL Server, Angular, Android.

Bankarske garancije

Rešenje za centralizovano upravljanje bankarskim garancijama koje podrazumeva real-time distribuciju podataka sa svim ispostavama. Tehnologija: .NET, SQL Server, DB2.

Portal Uprave Carina

Javni portal Uprave carina. Mesto na kome su dostupne sve informacije o radu ove institucije. Ovaj portal je zasnovan na SharePoint platformi i integirsan je sa drugim IT rešenjima u okviru Carine. Tehnologija: SharePoint, .NET, SQL Server.

Timereporting

Rešenje za evidenciju radnog vremena i izveštavanje u Telekom Srbija a.d. Tehnologija: .NET, SQL Server.

Naplatna rampa Luka Beograd

Rešenje za evidenciju ulazaka vozila u Luku Beograd i naplata. Tehnologija: .NET, Windows Mobile, SQL Server