Naše iskustvo u web developmentu je veliko. Rešenja koja radimo uključuje brojne platforme, alate i framework-e, a u nastavku slede oni koje najčešće koristimo. Trudimo se da idemo u korak sa vremenom i ispratimo poslednje trendove u web develoment-u.

Angular
Angular

Pratimo poslednje verzije ove platforme i stalno se usavršavamo. Brojna rešenja smo razvili koristeći Angular a neka od njih su CRM, Web shop, Interni portal, Octopos i drugi. Naše iskustvo i preporuka za frontend jeste Angular!

React
React

React je druga platforma koju najčešće koristimo za razvoj web aplikacija. U kombinaciji sa Python na backendu daje odlične rezultate. Veoma je pogodna za razvoj custom aplikacija koje treba da budu native za Android i iOS.

ASP.NET
ASP.NET

Neke starije projekte i aplikacije smo radili u MVC.NET tehnologiji. Imamo veliki broj ljudi u timu koji su iskusni u ovoj tehnologiji. Jedna od naših specijalnosti je migracija sa MVC na neku noviju platformu za frontend aplikacije.